PIN 2020

PROGRAM

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

17:00 – 17:10

 

17:10 – 17:40

 

 

17:40 – 18:00

 

 

 

18:00 – 18:30

 

 

18:30 – 18:50

 

 

 

Uvod i pozdravne riječi

 

Najnovije spoznaje „Novo normalno”

prof. dr. sc. Alemka Markotić

 

Primjena transkranijske magnetske stimulacije u psihijatriji i neurologiji – nove dijagnoze – suradnja s LOM

prof. dr. sc. Igor Filipčić

 

Multipla skleroza i cijepljenje / Sanofi Genyzme

doc. dr. sc. Ines Lazibat

 

Rebif® - ponovno otkrivanje prve linije lijekova za multiplu sklerozu / MERCK

prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

 

 

 

17:00 – 17:25

 

 

17:25 – 17:50

 

 

17:50 – 18:20

 

 

18:20 – 18:40

 

 

18:40 – 19:25

 

 

 

 

 

 

Organizacija LOM u pandemiji COVID-19

doc. dr. sc. Miroslav Hanževački

 

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka – što sve treba znati

Ana Jelaković, dr. med.

 

Simpozij: Folbela® u PIN-u / Makpharm

dr.sc. Davor Bodor, Melanie Ivana Čulo, dr. med., Zrinka Čolak Romić, dr. med.

 

Praćenje bolesnika s Parkinsonovom bolešću u obiteljskoj medicini / Pliva

prof. dr. sc. Fran Borovečki

 

Radionice:

Psihijatrija (V. Grošić, I. Filipčić): Kako provesti prisilnu hospitalizaciju u bolesnika koji ugrožava sebe ili okolinu?

Interna (D. Rudan): EKG

Neurologija (S. Bašić): Neurološki bolesnik u ordinaciji LOM

 

 

17:00 – 17:30

 

 

17:30 – 18:00

 

 

18:00 – 18:30

 

 

18:30 – 19:00

 

 

19:00 – 19:45

Benzodiazepini za i protiv - debata / Alkaloid

prof. dr. sc. Igor Filipčić, doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Gripa, COVID-19 ili prehlada?

dr. sc. Vladimir Krajinović

 

COVID-19 u RH: Izazovi u praćenju epidemioloških parametara

doc. dr. sc. Tomislav Benjak

 

Narkolepsija – bolest krivih dijagnoza / Makpharm

doc. dr. sc. Domagoj Vidović

 

Radionice:

Psihijatrija (V. Grošić, I. Filipčić): Kako provesti prisilnu

hospitalizaciju u bolesnika koji ugrožava sebe ili okolinu?

Interna (D. Rudan): EKG

Neurologija (S. Bašić): Neurološki bolesnik u ordinaciji LOM

17:00 – 17:20

 

 

17:20 – 17:50

 

 

17:50 – 18:20

 

 

18:20 – 18:50

 

 

18:50 – 19:35

 

 

 

 

 

 

Migrena - neprepoznata i nedovoljno liječena epidemija / Novartis

prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić

 

Dugodjelujući antipsihotici u ordinaciji LOM-a / Janssen

prof. dr. sc. Igor Filipčić

 

Terapija uznapredovale Parkinsonove bolesti u KB Dubrava / Abbvie

dr. sc. Petra Bago Rožanković

 

Terapija uznapredovale Parkinsonove bolesti u KBC Zagreb / Abbvie

dr. sc. Helena Šarac

 

Radionice:

Psihijatrija (V. Grošić, I. Filipčić): Kako provesti prisilnu

hospitalizaciju u bolesnika koji ugrožava sebe ili okolinu?

Interna (D. Rudan): EKG

Neurologija (S. Bašić): Neurološki bolesnik u ordinaciji LOM

17:00 – 17:30

 

 

17:30 – 17:50

 

 

17:50 – 18:10

 

 

18:10 – 18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Važnost prehrane u liječenju šećerne bolesti

doc. dr. sc. Dario Rahelić, Valentina Rahelić, mag. nutr.

 

Kako danas liječimo multiplu sklerozu? / Roche

prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

 

Tritico® - poznati antidepresiv s novim mogućnostima / EBOR pharma

prof. dr. sc. Igor Filipčić

 

Doktore, boli me glava! / Pliva

Maristela Stojić, dr. med.