PIN 2019

PSIHIJATRIJA, INTERNA, NEUROLOGIJA

ZA LIJEČNIKE OBITELJSKE MEDICINE

2019

SAZNAJ VISE

26. - 29. RUJNA

2019

P
I

AMADRIA PARK HOTEL IVAN,

ŠIBENIK, HRVATSKA

N

PRIJAVI SE

Prijava se može izvršiti putem kontakt osobe za prijavu i registraciju

 

Kontakt osoba za prijavu i registraciju

 

 

Iva Simunic

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

 

 

KONTAKT

 

 tel: +385 1 6666 855

 mob: +385 91 333 0733

fax: +385 (0)1 6666 851

 

 

E - MAIL

 

 

iva.simunic@btravel.pro

 

 

WEB

 

 

www.btravel.pro

PRIJAVA

SMJEŠTAJ

https://www.amadriapark.com/hr/hotel/amadria-park-hotel-ivan-ex-solaris-sibenik

Hoteli Solaris 86, Šibenik, 22000, HR

+385 22 363 951

hotel.ivan@amadriapark.com

SLUŽBENA STRANICA HOTELA

Kontakt

 

Iva Simunic

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

 

Tel.: +385 1 6666 855

Mob.: +385 91 333 0733

Fax: +385 1 6666 851

Email: iva.simunic@btravel.pro

Web: www.btravel.pro

 

Osnovne informacije PIN 2019
Kongres za liječnike obiteljske medicine
26. - 29. rujna 2019 Amadria Park Hotel Šibenik
Hoteli Solaris 86, 22000, Šibenik, Republika Hrvatska